Luật Báo chí số 29-LCT/HĐNN8 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 28/12/1989

Điều 1. Vai trò, chức năng của báo chí Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối ...

Dự thảo nội quy phiên tòa trái Luật Báo chí và Nghị định 51

Dự thảo quy định của TAND Tối cao về việc nhà báo, phóng viên tham dự phiên tòa để đưa tin, đưa ảnh phải được sự đồng ý của chánh án tòa án...

Phổ biến, giáo dục pháp luật qua báo chí

1. Vai trò của báo chí trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời số...

Tòa vi phạm luật khi đề xuất xử phạt báo chí đưa tin sai

Sau khi trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (14.3), dự thảo Pháp lệnh Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án đã bị ...

Người dân có quyền khởi kiện cơ quan báo chí ra Tòa ???

Câu hỏi: Khi người dân nhiều lần yêu cầu cơ quan báo chí cải chính, xin lỗi vì đăng tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự củ...

Cấp phép thành lập, hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú

Câu hỏi: Thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

Cấp phép xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp

Câu hỏi: Xin cho tôi hỏi, xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp có phải xin giấy phép không? Nếu có xin cho biết quy định về điều kiệ...